ခုဒ္ဒကနိကာယ်အဝင် ဝိနည်း ၅-ကျမ် – ၃၈-၁။ ပါရာဇိက ပါဠိ – The Book Of Discipline – Parajika Pali

ခုဒ္ဒကနိကာယ်အဝင် ဝိနည်း ၅-ကျမ် – ၃၈-၁။ ပါရာဇိက ပါဠိ – THE BOOK OF DISCIPLINE – Parajika Pali

38 1 TiPiTaKa ParRaZiKaParli2010

DOWNLOAD EBOOK: ခုဒ္ဒကနိကာယ်အဝင် ဝိနည်း ၅-ကျမ် – ၃၈-၁။ ပါရာဇိက ပါဠိ – THE BOOK OF DISCIPLINE – Parajika Pali

38-1-TiPiTaKa-ParRaZiKaParli(2010)