(ဘဒ္ဒန္ဘ ဇနိတာလင်္ကာရ) ပဋိစ္စသမုပါဒ် စက်ဝိုင်း ဒေသနာ အမေးနှင့် အဖြေ အကျဉ်းချုပ် – U Wimala Mogok Sayadaw

(ဘဒ္ဒန္ဘ ဇနိတာလင်္ကာရ) ပဋိစ္စသမုပါဒ် စက်ဝိုင်း ဒေသနာ အမေးနှင့် အဖြေ အကျဉ်းချုပ်

U WIMALA MOGOK SAYADAW

SayadawUZanita PaTakeSathaMuPa AhMailNhitAhPhayAhKyinChoke

DOWNLOAD EBOOK: (ဘဒ္ဒန္ဘ ဇနိတာလင်္ကာရ) ပဋိစ္စသမုပါဒ် စက်ဝိုင်း ဒေသနာ အမေးနှင့် အဖြေ အကျဉ်းချုပ်

SayadawUZanita-PaTakeSathaMuPa-AhMailNhitAhPhayAhKyinChoke