လယ်တီဒီပနီပေါင်းချုပ်၊ ဝိပဿနာဒီပနီ၊ နိယာမဒီပနီ၊ပဋ္ဌာနုဒ္ဒေသဒီပနီ – Ledi Sayadaw

လယ်တီဒီပနီပေါင်းချုပ်၊ ဝိပဿနာဒီပနီ၊ နိယာမဒီပနီ၊ပဋ္ဌာနုဒ္ဒေသဒီပနီ

LEDI SAYADAW

LeDi DeePaNiPongChok 3Kyan English

DOWNLOAD EBOOK: လယ်တီဒီပနီပေါင်းချုပ်၊ ဝိပဿနာဒီပနီ၊ နိယာမဒီပနီ၊ပဋ္ဌာနုဒ္ဒေသဒီပနီ

LeDi-DeePaNiPongChok-3Kyan