၁၁-၉-၁၉၆၁ သုညတ တရား ကြိုးစားပြီး ဟောရစ်ပါကွာတဲ့ – U Wimala Mogok Sayadaw

၁၁-၉-၁၉၆၁ သုညတ တရား ကြိုးစားပြီး ဟောရစ်ပါကွာတဲ့

U WIMALA MOGOK SAYADAW

MogokSayadaw ThoneNyaTaTaYatrKyoSarPyeeHallYitParKour 11 9 61

DOWNLOAD EBOOK: ၁၁-၉-၁၉၆၁ သုညတ တရား ကြိုးစားပြီး ဟောရစ်ပါကွာတဲ့

MogokSayadaw-ThoneNyaTaTaYatrKyoSarPyeeHallYitParKour-11-9-61