၂၉-၁-၁၉၅၅ စူဠဝေဒလ္လသုတ် ဝိသာခါနှင့် ဓမ္မဒိန္နာ အမေးအဖြေများ – U Wimala Mogok Sayadaw

၂၉-၁-၁၉၅၅ စူဠဝေဒလ္လသုတ် ဝိသာခါနှင့် ဓမ္မဒိန္နာ အမေးအဖြေမျာ

U WIMALA MOGOK SAYADAW

MogokSayadaw WeatTharKharNhitDhammaDainNarAhMaeAhPhay

DOWNLOAD EBOOK: ၂၉-၁-၁၉၅၅ စူဠဝေဒလ္လသုတ် ဝိသာခါနှင့် ဓမ္မဒိန္နာ အမေးအဖြေမျာ

MogokSayadaw-WeatTharKharNhitDhammaDainNarAhMaeAhPhay