37 Phẩm Trợ Đạo – Ledi Sayadaw (vie)

37 Phẩm Trợ Đạo

Ngài Hoà Thượng LEDI SAYADAW
Phạm Kim Khánh dịch

Lời nói đầu của vị chủ biên “The Wheel Publication — Kandy”

Với quyển sách nầy chúng tôi xin giới thiệu đến quý đọc giả một bài viết của vị học giả nổi tiếng người Miến Ðiện, cố Ðại Ðức Ledi Sayadaw, mà “Tiểu Sử” đã được “Phác Họa” trong một tác phẩm của Ngài, (theo loại “The Wheel”, số 31/32) tựa đề “A Manual of Insight” (Vipassanà Dìpanà). Chúng tôi tin rằng đây là một trong những tác phẩm về Giáo Pháp (Dhamma) hữu ích
nhất mà chúng tôi được hân hạnh ấn hành trong loại “The Wheel”. Chẳng những sách nầy cung ứng một di sản tài liệu Giáo Huấn phong phú trên nhiều phương diện mà còn là một khích động mạnh mẽ thúc giục ta nhiệt thành tận lực hướng về Mục Tiêu. Vì lẽ ấy chúng tôi muốn giới thiệu và ước mong quý vị đọc giả nên cặn kẻ suy tư và thận trọng nghiền ngẩm.

Bản nầy đã được ấn hành trong tạp chí “The Light of the Dhamma” (Rangoon), tiếc thay nhà xuất bản nầy đã ngưng hoạt động. Nơi đây chúng tôi xin tri ân quý vị trong “The Union of Burma Buddha Sàsana Council, Rangoon” đã cho phép chúng tôi phát hành trở lại. Nhằm giúp đọc dễ dàng, trong bản nầy nhiều danh từ Pàli được dùng trong bản chánh đã được bổ túc hoặc thay thế bằng Anh ngữ tương đương. Chương cuối cùng được thâu ngắn gọn. Ngoài ra có rất ít sửa đổi. Trong bản chánh, danh từ bodhipakkhiya-dhamma được chuyển sang Anh ngữ là “Factors Leading To Enlightenment” (Những Yếu Tố Dẫn Ðến Sự Giác Ngộ). Tuy nhiên câu nầy giống nhiều câu thường được dùng khi đề cập đến chữ bojjhanga, “Factors of Enlightenment” (Những Yếu Tố Của Sự Giác Ngộ) (Xem chương VII ). Do đó tựa sách của bản dịch nguyên thủy được đổi là “The Requisites of Enlightenment” (Những Yếu Tố Cần Thiết Cho Sự Giác Ngộ). ý nghĩa đôi chút khác biệt nầy được chọn nhằm chỉ rằng sách không đề cập đến những yếu tố toàn hảo của sự Giác Ngộ (bodhi) mà là cố gắng hướng đến gần mục tiêu, bằng cách gia công chuyên cần thực hành nhóm bảy phẩm hạnh gọp chung là 37 bodhipakkhiya-dhamma.

Nyanaponika Mahathera
Chủ Biên, “The Wheel”
Kandy, Ceylon
31 tháng Ba, 1971

DOWNLOAD EBOOK: 37 Phẩm Trợ Đạo

37-PHẨM-TRỢ-ĐẠO