Anapana 10 Mins – S.n. Goenkaji (eng-vie)

Thiền Sư S.N. Goenka giảng về lợi ích Thiền Hơi Thở, Thiền Tâm Từ, làm chủ tâm & hướng dẫn Thiền Anapana 10 phút

Xin chào những ai đang tìm kiếm sự an lạc và hòa hợp. 

Có ai không tìm kiếm sự an lạc, không tìm kiếm hạnh phúc và hòa hợp? 

Mọi người đều cần điều này. Mọi người đều bị xáo trộn, dao động và trở nên bất hạnh. 

Vì lý do này hay lý do khác, một điều ta mong muốn đã không xảy ra, một điều ta không mong muốn lại xảy ra và ta đánh mất sự hòa hợp và an lạc trong tâm. Dao động! Dao động!

 Làm sao có được sự yên bình khi tâm bị dao động? Làm cách nào để thoát khỏi sự dao động? Làm cách nào để tận hưởng an lạc thực sự, hòa hợp thực sự? 

Đức Phật – Bậc Giác Ngộ đã khám phá ra con đường, con đường dẫn tới An Lạc, con đường dẫn tới Hạnh Phúc. 

Hãy bắt đầu học từ lớp mẫu giáo của Vipassana – Con đường của An Lạc, con đường của Hòa Hợp. 

Đối tượng của sự tập trung, của sự ý thức là hơi thở.

Hơi thở là sự thật, sự thật của cuộc sống. 

Hơi thở luôn có ở đó. 

Quan sát hơi thở theo đúng bản chất của nó.

Tự nhiên, không gượng ép. 

Hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. 

Nếu hơi thở dài, biết nó dài. Nếu hơi thở ngắn, biết nó ngắn. 

Dù hơi đó đi qua ốc mũi bên trái hay ốc mũi bên phải, quý vị chỉ duy trì sự ý thức. Đừng cố gắng thay đổi nó. Chỉ duy trì sự ý thức. Ý thức về sự thật. 

 

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.