Bộ Videos Căn Bản Thiền Minh Sát – Ngài Thiền Sư Mahāsī

Bộ Videos Căn Bản Thiền Minh Sát – Ngài Thiền Sư Mahāsī

Tiểu Sử Thiền Sư Mahāsi

(1) Căn Bản Thiền Minh Sát – Thiền Sư Mahāsi

(2) Phương Pháp Hành Thiền Đúng Đắn – Hướng Dẫn Hành Thiền Minh Sát

(3) Duyên Khởi – Hướng Dẫn Hành Thiền Minh Sát

(4) Sự Biền Biệt – Hướng Dẫn Hành Thiền Minh Sát

(5) Cuối Cùng Là Sự Bình An – Hướng Dẫn Hành Thiền Minh Sát

 

….

Xem toàn bộ album videos: Bộ Videos Căn Bản Thiền Minh Sát – Thiền sư Mahasi

Link Kênh THERAVADA VN: https://www.youtube.com/c/THERAVADAVN

 

 

 

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.