Chia Sẻ Thông Tin & Kinh Nghiệm Ở Rừng Thiền Pa-auk Myanmar

Chia Sẻ Thông Tin & Kinh Nghiệm Ở Rừng Thiền Pa-Auk Myanmar

Giới Thiệu Về Đại Trưởng Lão Thiền Sư Pa-Auk Tawya Sayadaw (phụ đề t.Việt)

 

Sketch of an Excellent Man: Pa Auk Sayadaw (English)

 

Giới Thiệu Về Trường Thiền Pa-Auk

 

Chư Tăng Ni Đi Bát Khất Thực Gạo

 

Rừng Thiền Pa-Auk Đi Bát 2012

 

Rừng thiền Pa Auk phần 1

 

Rừng thiền Pa Auk phần 2

 

Rừng thiền Pa Auk phần 3

 

Pa Auk Raw Rice Offering

(This video is about Pa Auk Raw Rice Offering. The Pa Auk Forest Monastery has over a thousand meditators from all over the world. They practise 40 concentration techniques, to be able to analyse the ultimate realities of Nāma and Rūpa, to practise Paticcasamuppāda and Vīpassanā (Insight Meditation) as described in the 1500 years old Visuddhi Magga (The Path of Purification). Twice a year they go for Pindapata in the local villages who offer raw rice as Dana (joyful offering) by the local people who support them through-out the year. Video recorded from a yogi – Netherlands)

Pa Auk Kathina 12 Oct 2014

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.