Chú Giải Kinh Pháp Cú – Ngài Pháp Minh

Chú Giải Kinh Pháp Cú

Tác giả: Bhadantacirya Buddhaghosa

Dịch giả: Tỳ Khưu Pháp Minh 

LỜI GIỚI THIỆU

“Sabba dānam Dhamma dānam jināti”.

“Pháp thí thắng mọi thí”.

Thực hành lời dạy trên của Đức Phật, trong những năm qua tại chùa Kỳ Viên chúng tôi đã mở những lớp giảng dạy Giáo lý căn bản; Phạn ngữ Pāli; Vi Diệu Pháp Abhidhamma và nhất là những khóa thiền tập Vipassana Minh Sát Tuệ. Song song với những sinh hoạt Phật pháp nói trên, trong điều kiện còn hạn chế, chúng tôi đã cố gắng cho tái bản lại những quyển kinh quan trọng cần thiết cho việc tu học của Chư Tăng và Phật tử như Luật Xuất Gia; Kinh Nhật Tụng của Cư sĩ…

Nhờ hội đủ duyên lành, đến nay chúng tôi mới thực hiện được hoài bão của Ngài Thiền sư Đầu Đà PHÁP MINH, bậc Thầy Tổ Pháp Hành khả kính của chúng tôi là cho in thành sách BỘ CHÚ GIẢI KINH PHÁP CÚ tiếng Việt mà Người đã dày công phiên dịch lúc còn sanh tiền.

Trong hoàn cảnh vật chất thật tri túc, thiểu dục của một vị Tỷ kheo thọ Hạnh Đầu Đà trì bình khất thực; ngăn oai nghi nằm; độc cư giữa đồng vắng tại cốc Bình Thủy và dưới gốc cây Mít Nài tại chùa Bửu Quang, Gò Dưa, Thủ Đức, Người đã phải tận dụng tất cả nội lực từ thể xác đến tinh thần của mình có được do sự khổ luyện hành đạo một cách phi thường hằng đêm, chỉ cùng với vài quyển tập giấy vàng cũ kỹ và ngòi viết mực tím thô sơ, dưới ngọn đèn dầu không đủ sáng đối với đôi mắt đã già đi theo năm tháng vì định luật Vô thường chi phối, Người đã hoàn thành dịch phẩm tuyệt tác này. Toàn bộ các tác phẩm biên khảo, tùy bút, bản thảo các dịch phẩm đều được sao chép lại nhiều bổn bằng chính chữ viết tay của Người để phổ biến cho các Phật tử mượn đọc hoặc chép lại, mỗi khi đến thăm viếng và đặt bát cúng dường Người, nhất là nhóm Hành giả Minh Sát Khổ và những Phật tử đạt tiêu chuẩn tinh tấn hành thiền 6 giờ đồng hồ trong tư thế kiết già mỗi thời thiền tọa. Vì hạnh nguyện của mình, Người đã phải đi bộ với đầu trần chân đất một đoạn đường trên 30 km cả đi lẫn về trong chỉ một ngày, để mượn được bản Chú giải kinh Pháp Cú bằng chữ Thái của chùa Từ Quang, Gò Vấp về phiên dịch tại cốc của Người ở Thủ Đức.

Với lối văn bình dị trong sáng, mang đậm nét dân tộc Việt Nam của một Giáo sư khoa Văn thông suốt nhiều ngoại ngữ Pháp, Anh, Thái, Miên… Người không những đã làm cho các Chuyện Pháp Cú Kinh trở nên sống động, dễ hiều và gần gũi với chúng ta hơn, mặc dù câu chuyện đã xẩy ra ở trong một hoàn cảnh xã hội Ấn Độ cách đây hơn 25 thế kỷ, mà còn làm nổi bật hơn nữa những lợi ích thực tiễn tuyệt vời của những câu Kệ Phật ngôn như là những khuôn vàng thước ngọc, kim chỉ nam cho chúng ta ứng dụng vào đời sống tu tập hiện tại. Và cũng chính điều này là một phần động lực thúc đẩy Người hy sinh vượt mọi thử thách để hoàn thành tâm nguyện hoằng dương Phật pháp, tự giác giác tha.

Đoàn hậu tấn chúng con chí thành tâm nguyện tu hành tinh tấn và cố gắng in ấn thành sách toàn bộ những dịch phẩm còn lại ngõ hầu đền đáp phần nào công ơn giáo dưỡng và sự hy sinh cao cả của Người, một bậc chân tu, một tấm gương sáng về Đức Tinh tấn, Xả ly, Thiểu dục và Hạnh Đầu Đà vô song của Chư Tăng Ni và Tín đồ Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam.

Bộ CHÚ GIẢI KINH PHÁP CÚ tiếng Việt này in hoàn chỉnh được là do nhờ sự giúp đỡ tận tình của nhóm Hành giả MINH SÁT KHỔ, các Bạn Đạo thân thiết Xuất gia cũng như Cư sĩ, nhất là anh ĐĨNH đã góp công rất nhiều trong việc giúp chúng tôi sửa chữa, đối chiếu lại các từ ngữ trong phần Kệ Pāli với bản kinh chữ Thái.

Chân thành cảm tạ và tán thán công đức, xin chia đều phần phước PHÁP THÍ này đến toàn thể chư Trưởng Lão Tăng và quý Phật tử đã hùn phước vào ngân quỹ Ấn hành Kinh sách của Chùa Kỳ Viên nhất là Trưởng Lão KIM CANG và Ông bà KEN and VISAKHA KAWASAKI tại hải ngoại.

Nguyện cho tất cả chúng sanh được an lành.
Kỳ Viên Tự, mùa An Cư Kiết Hạ PL. 2541 năm Đinh Sửu 1997

Tỷ kheo TĂNG ĐỊNH

DOWNLOAD EBOOK: Chú Giải Kinh Pháp Cú

CHÚ GIẢI KINH PHÁP CÚ - BHADANTACARIYA BUDDHAGHOSA