Chùa Linh Sơn

Đường 129, ấp Bàu Mây, xã Thú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.Trụ trì: ĐĐ Pháp Việt. ĐT: 091 303 3378

Tháng 12 năm 2015, ĐĐ Pháp Việt có mảnh đất tại ấp Bàu Mây này. Đến ngày 1/6/2016, Đại đức khởi công xây dựng. Tháng 3/2016, chùa Linh Sơn được thành lập với diện tích 5.240 m2.

Kiến trúc xây dựng đơn giản với tường gạch bê tông, lợp tôn, có một chánh điện 100 m2, tăng xá và nhà khách 160m2, chưa có công trình Phật cảnh hay công trình phụ khác.

Tuy mới thành lập được 1 năm, nhưng chùa có số lượng Phật tử đến sinh hoạt hơn 200 người trong mỗi ngày lễ và các kỳ sám hối vào ngày 1 và 15 hàng tháng. Ngày 14 tháng giêng tổ chức lễ rằm tháng giêng. Ngày 11/4: tổ chức lễ Vesak. Ngày 15/7 tổ chức lễ Vu lan báo hiếu. Năm nay bắt đầu làm lễ dâng y kathina đầu tiên vào cuối tháng 9.

Đây là ngôi chàu thứ năm trong các chùa thuộc hệ phái Nam Tông tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Là người dân địa phương nên đại đức cũng gặp nhiều thuận lợi trong việc thành lập và hướng dẫn Phật tử đến chùa sinh hoạt Phật pháp.

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.