Chùa Siêu Lý

162/8 Ðường 14-9, phường 5, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ÐT: 070. 823 885 Trụ trì: Tỳ khưu Giác Sơn

Thành lập năm 1963, do bà Tô Thị Sa khởi xướng, chủ hiến đất là bà Nguyễn Thị Biểu, HT Tịnh Sự thay mặt chư tăng lãnh nhận. Trước khi hiến cúng, đây chỉ là ngôi thịnh thất của bà Biểu làm nơi tu tại gia.   

Chùa đã trải qua sáu đời trụ trì: Hòa thượng Tịnh Sự, vị tổ khai sơn chùa Siêu Lý; Thượng tọa Pháp Nguyệt; Đại đức Kim Trí; Đại đức Kim Cang; Đại đức Trí Đức; Đại đức Pháp Đức.

Năm 1973, TT Giác Sơn về đây ở. Đến năm 1977, Thượng tọa Giác Sơn được ủy nhiệm làm trụ trì hiện tại của chùa Siêu Lý. 

Với diện tích 1000 m2 đất, chùa đã trãi qua nhiều đợt trùng tu vào năm 1980, 2000. Đến nay, chùa đã được xây dựng khang trang với các công trình chánh điện, khu tăng xá, giảng đường, vườn thiền với kiểu kiến trúc đặc thù tương tác giữa các nước Phật giáo Theravāda.

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.