Chùa Siêu Lý

681/6 Hậu Giang, P.11, Q.6. Trụ trì: ĐĐ Pháp Nhiên. ĐT: 090 820 2052

Năm 1970, cô Bảy Vĩnh Phúc đã mua một mảnh đất nằm trong một con hẻm ở quận 6 dâng cúng cho chư tăng để làm giảng đường dạy Vi Diêu Pháp. Cố Hòa thượng Tịnh Sự thay mặt chư tăng nhận ngôi giảng đường này. Trước năm 1975, mọi người vẫn thường quen gọi đây là giảng đường Siêu Lý. Sau năm 1975, giảng đường được chuyển thành chùa Siêu Lý. Năm 1981, chùa được giáo hội công nhận là cơ sở sinh hoạt tôn giáo.

Diện tích chùa 400 m2. Ban đầu chỉ là ngôi nhà cấp 4 bình thường. Năm 2004, chùa được trùng tu xây dựng tòa nhà có 1 tầng hầm, 1 trệt làm giảng đường và 1 lầu làm chánh điện, hai bên là dãy tăng xá.

Chùa trải qua 3 đời trụ trì: HT Tịnh Sự (1970-1984), TT Tịnh Thân (1985-2003), ĐĐ Pháp Nhiên (2004-nay). Hiện tại có 8 vị sư.

Hằng năm, nhà chùa tổ chức các ngày lễ rằm tháng giêng, tháng 4, 5/5 là ngày kỵ giỗ HT Tịnh Sự, lễ dâng y Kathina vào ngày 19/9 al, ngày mùng 2 tết tổ chức kỵ giỗ cô Vĩnh Phúc.

Tuy là một chùa nhỏ nhưng chư tăng cũng thường xuyên mở các lớp giáo lý hàng tuần, dạy giáo lý cơ bản, trung bộ kinh, Vi diệu pháp, văn phạm Pāli, kinh tụng Pāli.

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.