Chùa Tam Phước

247, Quốc lộ 51, xã Tam Phước, Tp Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai. ÐT: 0903 856 854 Trụ trì: Tỳ khưu Chánh Ðịnh

Chùa Tam Phước được sư Chánh Định thành lập năm 1991, có tổng diện tích 3771 m2. Đến nay, chùa đã hoàn thiện các công trình xây dựng chánh điện, tăng xá, thiền đường, trai đường.

Chùa có 3 vị tăng, 1 ni đang ở tu học và 2 Phật tử đang trú ngụ để phụng sự Tam bảo. Hằng năm, chùa tổ chức 4 ngày lễ lớn là lễ cầu an đầu năm, Phật đản, rằm tháng bảy và dâng y Kathina.

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.