သစ္စာလေးပါး နေ့အလုပ်ပေးတရားတော်၊ အမှတ်စဉ် (၁၇) – The Four Noble Truths – U Wimala Mogok Sayadaw (pali)

သစ္စာလေးပါး နေ့အလုပ်ပေးတရားတော်၊ အမှတ်စဉ် (၁၇) U WIMALA MOGOK SAYADAW DOWNLOAD EBOOK: သစ္စာလေးပါး နေ့အလုပ်ပေးတရားတော်၊ အမှတ်စဉ် (၁၇)  

Read more

၄-၃-၁၉၆၀ ဖဂ္ဂုဏသုတ္တန် ဝေဒနာခွာနည်း အလုပ်ပေတရားတော် – U Wimala Mogok Sayadaw

၄-၃-၁၉၆၀ ဖဂ္ဂုဏသုတ္တန် ဝေဒနာခွာနည်း အလုပ်ပေတရားတော် U WIMALA MOGOK SAYADAW DOWNLOAD EBOOK:  ၄-၃-၁၉၆၀ ဖဂ္ဂုဏသုတ္တန် ဝေဒနာခွာနည်း အလုပ်ပေတရားတော်

Read more

၁၁-၉-၁၉၆၁ သုညတ တရား ကြိုးစားပြီး ဟောရစ်ပါကွာတဲ့ – U Wimala Mogok Sayadaw

၁၁-၉-၁၉၆၁ သုညတ တရား ကြိုးစားပြီး ဟောရစ်ပါကွာတဲ့ U WIMALA MOGOK SAYADAW DOWNLOAD EBOOK: ၁၁-၉-၁၉၆၁ သုညတ တရား ကြိုးစားပြီး ဟောရစ်ပါကွာတဲ့

Read more

၂၉-၁-၁၉၅၅ စူဠဝေဒလ္လသုတ် ဝိသာခါနှင့် ဓမ္မဒိန္နာ အမေးအဖြေများ – U Wimala Mogok Sayadaw

၂၉-၁-၁၉၅၅ စူဠဝေဒလ္လသုတ် ဝိသာခါနှင့် ဓမ္မဒိန္နာ အမေးအဖြေမျာ U WIMALA MOGOK SAYADAW DOWNLOAD EBOOK: ၂၉-၁-၁၉၅၅ စူဠဝေဒလ္လသုတ် ဝိသာခါနှင့် ဓမ္မဒိန္နာ အမေးအဖြေမျာ

Read more

မိုးကုတ်ယောဂီလက်စွဲ အမှတ်(၂) အခြေခံအလုပ်ပေးသင်တန်းတရား – U Wimala Mogok Sayadaw

မိုးကုတ်ယောဂီလက်စွဲ အမှတ်(၂) အခြေခံအလုပ်ပေးသင်တန်းတရား U WIMALA MOGOK SAYADAW DOWNLOAD EBOOK: မိုးကုတ်ယောဂီလက်စွဲ အမှတ်(၂) အခြေခံအလုပ်ပေးသင်တန်းတရား  

Read more

၂၅-၁၀-၁၉၆၁ ဇော(၇)ကြိမ် အကျိုးပေးပုံ ကပ်ကျော်တရား – U Wimala Mogok Sayadaw

၂၅-၁၀-၁၉၆၁ ဇော(၇)ကြိမ် အကျိုးပေးပုံ ကပ်ကျော်တရား U WIMALA MOGOK SAYADAW DOWNLOAD EBOOK: ၂၅-၁၀-၁၉၆၁ ဇော(၇)ကြိမ် အကျိုးပေးပုံ ကပ်ကျော်တရား

Read more