Hạnh Phúc Tâm Bình An – Thiền Sư Dīpaṅkara Therī (vie)

Hạnh Phúc Tâm Bình An

Thiền Sư Dīpaṅkara Therī

Nhóm Tâm Bình An dịch

Ghi Chú

Quyển sách này tập hợp những bài pháp thoại của Thiền sư chúng ta, Sayalay Dīpaṅkara tôn kính. Qua nhiều năm chúng tôi tập hợp những bài giảng Pháp Dhamma của Thiền sư bằng băng ghi âm, Sayalay hiếm khi cho phép phát hành những ghi âm cũng như hình ảnh của mình đến công chúng. Sự khiêm cung trong giảng dạy và nói tiếng Anh là lý do chính cho ‘sự không chia sẻ’ này mặc dù bất cứ học trò nào cũng đều biết rõ tận đáy lòng rằng, Thiền sư luôn giảng dạy hết mình trong mỗi bài giảng và mỗi khóa thiền.
Trong khi trình bày các bài Pháp thoại này, chúng tôi đã cố gắng hết sức trước hết là để ghi lại từng-chữ-qua-từngchữ. Cách sử dụng Anh ngữ đơn giản của Sayalay vẫn truyền tải được Giáo Pháp sâu sắc một cách hiệu quả. Chúng tôi hy vọng có thể giữ được văn phong rất cá tính này cũng như nội dung Giáo Pháp Dhamma. Hầu hết các thuật ngữ Pāli đều không viết hoa do qui tắc văn phạm và cách cấu trúc riêng trong câu văn. Chúng tôi mong muốn giữ lại tính nguyên vẹn và cô đọng trong diễn đạt thành văn viết. Độc giả không nên bám chấp vào nghĩa dịch của những từ Pāli. Chúng tôi hy vọng tất cả Phật tử có thể tìm thấy nơi đây hơi thở Giáo Pháp Dhamma của tác giả _ đầy cảm hứng, nồng nhiệt, đẹp đẽ, và mang nét riêng sâu sắc.

~ Ban biên tập Trung tâm Thiền Brahma Vihārī

DOWNLOAD EBOOK: Hạnh Phúc Tâm Bình An

THE-HAPPINESS-OF-A-BEAUTIFUL-MIND_senior_FINAL_PRINT (1)