Nghiệp Báo – Nguồn Gốc Của Nghiệp Là Gì – Narada Maha Thera (vie)

Nghiệp Báo – Nguồn Gốc Của Nghiệp Là Gì?

(Phỏng – dịch những bài Pháp của Đại Đức Narada Maha
Thera thuyết tại Kỳ Viên Tự,Sài gòn, ngày 24, 25 – 10 và 1, 2 – 11 – 1959).
Giáo sư Hồ Đắc Thắng

Nghiệp bắt nguồn ở đâu? Nói rằng giây phút trước lúc thọ thai thuộc nghiệp trước, khi thọ thai là nghiệp trước đã chuyển qua bào thai để tiếp tục trong kiếp này, đành. Nhưng nghiệp trước lại do nghiệp trước nữa, như vậy mãi mãi phăn lên, đành. Nhưng phăn như vậy đến chỗ nào khởi thủy, chỗ nào cái gốc, chỗ nào là bắt đầu? Không có nghiệp thì không có sanh, mà nếu không sanh tức là không có nghiệp. Như gà mái và trứng gà. Gà sanh ra trứng, trứng nở ra gà. Nếu không có trứng là không có gà, và nếu không có gà, tức không có trứng. Vậy bắt đầu gà sanh ra trứng hay trứng sanh ra gà?

Cũng như nguyên do của hột là cây, rồi nguyên do của cây là
hột. Vậy khởi thủy của hột là gì?

DOWNLOAD EBOOK: Nghiệp Báo – Nguồn Gốc Của Nghiệp Là Gì?

nghiep-bao-nguon-goc-cua-nghiep-narada-maha-tera