The Rise Of Dhamma (eng – Vn Subtitle)

THE RISE OF DHAMMA (ENG – VN SUBTITLE) – Bộ Phim Sự Hồi Sinh Của Giáo Pháp

The Rise Of Dhamma – Sự Hồi Sinh Của Dhamma – Bản Tiếng Anh & Phụ Đề Tiếng Việt. Bộ Phim Thuộc Bản Quyền Của VRIDhamma.org. Xem toàn bộ Playlist The Rise Of Dhamma dưới đây:

 

PART I

 

PART II

 

PART III

 

PART IV

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.