Thông Báo Dâng 800 Tạng Luật Đến Chư Tôn Đức Học Viện Vạn Hạnh

THÔNG BÁO ĐẠI THIỆN SỰ NĂM MỚI 2021 – DÂNG 800 TẠNG LUẬT ĐẾN CHƯ TÔN ĐỨC HỌC VIỆN VẠN HẠNH

Năm 2018, một đại Phật sự đã thành tựu khi Công trình Tam Tạng Việt Ngữ dâng hơn 700 bộ Tạng Luật tới chư Tôn đức đang tu học tại Học viện Phật giáo Vạn Hạnh, TP HCM. Đại Phật sự cúng dường Pháp Bảo đó đã làm đại chúng Phật tử vô cùng hoan hỉ vì phước quả tạo được từ đại thiện tâm hợp với trí tuệ của cận sự nam nữ hai hàng.

Tang Luat 3

Tiếp nối đại thiện sự đó, năm nay, vào lúc 11h00′ chủ nhật, ngày 25 tháng 04 năm 2021, Phật lịch 2565, Công trình Tam Tạng Việt Ngữ thuộc Trung tâm nghiên cứu Phật giáo Việt Nam – Viện nghiên cứu Phật học VN cùng cận sự nam nữ sẽ thành kính cung nghinh 02 bộ Kinh điển Tam Tạng song ngữ Pali Việt và 800 Tạng Luật Việt Ngữ đến Học viện Phật giáo Vạn Hạnh, cơ sở II Lê Minh Xuân, A13/15 đường Mai Bá Hương, ấp 4, xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM dâng lên chư Tôn đức đang tu tập tại HV Vạn Hạnh để tạo đại phước thiện cho đại chúng Phật tử nhằm cầu mong cho Phật giáo trường tồn, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho dịch bệnh tiêu trừ và cầu cho mưa thuận gió hòa khắp nơi nơi trên thế giới.

Tang Luat 2

Quý Phật tử phía Nam nếu đủ duyên thì xin hãy hoan hỉ tham gia vào đại Phật sự cúng dường Pháp Bảo cao quý này. Mọi thông tin xin liên hệ anh Paññavara Tuệ Ân: https://www.facebook.com/lam.vudinh.7

Xin nguyện cho Phật giáo được trường tồn!
Nguyện cho Phật Giáo được trường tồn!
Nguyện cho Phật Giáo được trường tồn!

Sādhu! Sādhu! Sādhu! Lành thay!

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.