Toát Yếu Vô Tỷ Pháp Của Đức Phật – Dr. Mehm Tin (vie)

Toát Yếu Vô Tỷ Pháp Của Đức Phật

Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon

Việt dịch: Bhikkhu Abhikusala – Tk. Siêu Thiện

LỜI GIỚI THIỆU

Lời tiên tri rằng, một nhân tài sắp xuất hiện đóng góp cho thế giới kiến thức trong lĩnh vực tâm lý đạo đức triết lý học của Phật giáo, mà thường được gọi là Buddha Abhidhamma (Vô Tỷ Pháp của Đức Phật), nay đã thành sự thật.

Lời tiên tri ấy được phát biểu bởi bậc thầy tôn kính của tôi, Bhaddanta Nārada Mahāthera (Aggamahāpandita) người nổi tiếng là bậc thầy Paṭṭhāna (Bộ Vị Trí) đầu tiên. Thầy đã tiên tri vào năm 1952, khi ấy tôi đang học Bộ Yamaka (Song Đối) và Bộ Paṭṭhāna (Vị Trí) dưới sự hướng dẫn của Ngài. Ngài chỉ định tôi và người bạn đồng sự, thông dịch viên, Giáo sư Thein Nyunt, chuyển ngữ phần biên soạn của Ngài về Abhidhamma (Vô Tỷ Pháp). Nhiệm vụ không được hoàn thành trọn vẹn vì tôi bận rộn việc giảng dạy tại khoa Pāli và Abhidhamma của trường đại học tại Yangon và sau đó chuyển qua Viện nghiên cứu Phật giáo cải tiến tại Kaba-Aye với cương vị là người đứng đầu của Viện.

Bởi thế, vị thầy già thất vọng của tôi, Bhaddanta Nārada Mahāthera, với niềm hy vọng tràn trề, tiên tri rằng chẳng bao lâu nữa một bậc thiện trí thức sẽ xuất hiện làm nhiệm vụ giới thiệu Abhidhamma đến thế giới bằng Anh ngữ. Do đó, nay ra mắt một soạn phẩm mới và đáng tin cậy với tựa đề “The Essence of Buddha Abhidhamma”-“Toát Yếu Vô Tỷ Pháp của Đức Phật” được biên soạn bởi Dr. Mehm Tin Mon.

Dr. Mehm Tin Mon là một nhà khoa học được đào tạo tại Trường Đại Học Illinois, USA với bằng cấp thạc sĩ và bằng tiến sĩ hóa học. Và sau đó ông phục vụ cho quốc gia trong vài năm với cương vị là một Giáo sư hóa học. Ông cũng là một nhà mỹ thuật vì ông đã biên soạn một số sách giáo khoa minh họa cũng như sách Phật giáo. Sách của Ngài được phổ biến rộng rãi bởi công chúng. Do đó, Ngài tiếp cận Abhidhamma cũng rất kỹ thuật cũng như rất mỹ thuật.

Dr. Mehm Tin Mon đã và đang hướng dẫn những khóa học dài cũng như những khóa chuyên sâu ngắn hạn về Abhidhamma tại nhiều thị trấn khắp nơi xứ Myanmar-Miến Điện. Những lớp Abhidhamma của ông ta thu hút sự chú ý đông đảo quần chúng vì khả năng lạ thường là ông ta so sánh Abhidhamma với khoa học cũng như với triết lý tây phương, làm cho chủ đề trở nên rất thú vị và lý thú.

Ông ta làm nổi bật pháp mà đức Phật đã dạy trong Abhidhamma rất khoa học, Abhidhamma sâu sắc hơn nhiều so với khoa học tự nhiên và gồm cả lĩnh vục rộng lớn hơn. Bản thân tôi được đào tạo tại khoa Thần học Harvard và Cao học Harvard khoa Mỹ thuật và Khoa học đã ba thập niên qua và tham gia nghiên cứu trong lĩnh vực sử học, triết học và khoa học tôn giáo trong nhiều năm. Tôi chân thành tán thành với Dr. Mehm Tin Mon về Abhidhamma là tột đỉnh của khoa học – khoa học của tột cùng sự thật (chân đế).

DOWNLOAD EBOOK: Toát Yếu Vô Tỷ Pháp Của Đức Phật

TOÁT YẾU VÔ TỶ PHÁP