Upasena

UPASENA

(Trích Bài giảng Kinh Tương Ưng,

Lớp Kinh Tạng Vietheravada, Sư Toại Khanh giảng).

Ngài Xá Lợi Phất có bảy anh em đều xuất gia và đều là A-la-hán, trong đó có ngài Upasena Vangantaputta. Upasena là tên của ngài do cha mẹ đặt Vanganta là tên của cha; putta nghĩa là ‘con’. Vì vậy Upasena Vangantaputta là Upasena con của ông Vanganta. Ngài Xá Lợi Phất tên là Upatissa Sariputta nghĩa là Upatissa con của bà Sari.

Upasena Vangantaputta là một vị pháp sư, A-la-hán rất nổi tiếng. Bữa trưa đó, ngài ở chung với chư tăng trên núi, đang khâu lá y, ngài bị một loại rắn cực độc cắn. Vì là vị La-Hán lục thông, ngài biết không thể nào qua được bữa nay, ngài nhìn qua ngài Xá Lợi Phất và nói: Thưa tôn giả, tôi đã bị rắn cắn, tôi không thể qua khỏi, xin tôn giả nhờ huynh đệ khiêng tôi ra ngoài sân giùm, tôi không muốn qua đời trong hang này.

Theo tôi nghĩ là ngài Upasena Vangantaputta không muốn hang bị bất tịnh, gây khó chịu cho mọi người sống trong hang. Quí vị tưởng tượng em ruột của mình sắp chết trước mặt mình thì tâm trạng đáng sợ biết chừng nào, nhưng Xá Lợi Phất là vị A-la-hán, lúc đó ngài nói:

-Thật vi diệu thay, thật hi hữu, thật đặc biệt thay. Hiền giả Upasena gần viên tịch rồi mà sắc diện vẫn tươi sáng hồng hào không lo âu sợ hãi.

Trong giây phút cận tử như vậy mà hai anh em vẫn nói chuyện và anh thì khen em. Ngài Upasena trả lời: Thưa tôn giả, chính từ lâu tôi đã không coi cái thân này là của mình, nên hôm nay ở bối cảnh này tôi vẫn an lạc như vậy.

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.