Videos (1) Ngài Có Tin Tưởng Trọn Vẹn Pháp Hành – Thiền Minh Sát Mới Bắt Đầu Thực Tập Không?

Videos (1) Ngài có tin tưởng trọn vẹn pháp hành – Thiền Minh Sát mới bắt đầu thực tập không?

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=hTqMNjuwqkw&
Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcXsJOdx6txs8SLGyyqP9xhz

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN

 

 

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)