Videos (2) Phương Pháp Hành Thiền Đúng Đắn – Hướng Dẫn Hành Thiền Minh Sát

Videos (2) Phương Pháp Hành Thiền Đúng Đắn – Hướng Dẫn Hành Thiền Minh Sát – Ngài Thiền Sư Mahāsī

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=mUxY3havZa0&

Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcXsJOdx6txs8SLGyyqP9xhz

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN