Videos 48. Các Yếu Tố Hỗ Trợ Thiền Tập | Thiền Sư Ajahn Chah – Những Lời Dạy Vượt Thời Gian Của Ajahn Chah

Videos 48. Các Yếu Tố Hỗ Trợ Thiền Tập | Thiền Sư Ajahn Chah – Những Lời Dạy Vượt Thời Gian Của Ajahn Chah

 

 

BỘ VIDEOS NHỮNG LỜI DẠY VƯỢT THỜI GIAN CỦA AJAHN CHAH – THIỀN SƯ AJAHN CHAH