Videos (5) Cuối Cùng Là Sự Bình An – Hướng Dẫn Hành Thiền Minh Sát – Thiền Sư Mahāsi

Videos (5) Cuối Cùng Là Sự Bình An – Hướng Dẫn Hành Thiền Minh Sát – Thiền Sư Mahāsi

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Yh0M9WPC9GQ&
Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcXsJOdx6txs8SLGyyqP9xhz

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN

 

 

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)