Videos Đọc Hiểu Pāḷi 1: Các Câu Lễ Bái, Phát Nguyện, 6 Kỳ Kết Tập Tam Tạng Pāḷi & Giới Thiệu Chung

Videos ĐỌC HIỂU PĀḶI 1: CÁC CÂU LỄ BÁI, PHÁT NGUYỆN, 6 KỲ KẾT TẬP TAM TẠNG PĀḶI & GIỚI THIỆU CHUNG

 

 

BỘ VIDEOS ĐỌC HIỂU PALI – TỲ KHƯU THIỆN HẢO (VĀYĀMA BHIKKHU)