Videos Đọc Hiểu Pāḷi 21: Đại Kinh Thiết Lập Niệm: Dẫn Nhập, Tuỳ Quán Thân (phần Quán Hơi Thở Ra-vào)

Videos ĐỌC HIỂU PĀḶI 21: ĐẠI KINH THIẾT LẬP NIỆM: DẪN NHẬP, TUỲ QUÁN THÂN (PHẦN QUÁN HƠI THỞ RA-VÀO)

 

 

BỘ VIDEOS ĐỌC HIỂU PALI – TỲ KHƯU THIỆN HẢO (VĀYĀMA BHIKKHU)