Videos Đọc Hiểu Pāḷi 6: Đại Từ (nhân Xưng, Chỉ Thị, Phiếm Chỉ, Nghi Vấn); Đọc Hiểu Ân Đức Tam Bảo

Videos ĐỌC HIỂU PĀḶI 6: ĐẠI TỪ (NHÂN XƯNG, CHỈ THỊ, PHIẾM CHỈ, NGHI VẤN); ĐỌC HIỂU ÂN ĐỨC TAM BẢO

 

 

BỘ VIDEOS ĐỌC HIỂU PALI – TỲ KHƯU THIỆN HẢO (VĀYĀMA BHIKKHU)