Videos Đọc Hiểu Pāḷi 9: Động Từ Hiện Tại, Bất Định Khứ, Tương Lai, Mệnh Lệnh, Khả Năng; Metta Bhavana

Videos ĐỌC HIỂU PĀḶI 9: ĐỘNG TỪ HIỆN TẠI, BẤT ĐỊNH KHỨ, TƯƠNG LAI, MỆNH LỆNH, KHẢ NĂNG; METTA BHAVANA

 

 

BỘ VIDEOS ĐỌC HIỂU PALI – TỲ KHƯU THIỆN HẢO (VĀYĀMA BHIKKHU)