Question And Answer With S.n. Goenka In Los Angeles, Usa

Videos Hỏi Đáp Với Ngài S.N. Goenka Tại Los Angeles, USA

Video được ghi lại trong buổi nói chuyện của Ngài S.N. Goenka và Vợ tại Los Angeles, USA. Trong video này, Ngài S.N. Goenka chia sẻ cách làm thế nào để có được một cuộc sống an lạc, hạnh phúc và hoà hợp. Ngài giải thích về cách thức tâm vận hành, những thói quen của tâm trí khiến cho ta không thể hài lòng được với cuộc sống hiện tại. Và Ngài cũng chia sẻ cách làm thế nào để thay đổi được các khuôn mẫu thói quen này.

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.