Videos Hướng Dẫn Hành Thiền Vipassanā – Thiền Sư Mahāsi

Videos Hướng Dẫn Hành Thiền Vipassanā – Thiền Sư Mahāsi

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ct4Xsy7HlHs&
Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcXsJOdx6txs8SLGyyqP9xhz

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN

 

 

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)