Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 10. Kinh Niết Bàn | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 10. Kinh Niết Bàn | Thiền Sư U Jatila

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xP6gN5E0eqI&
Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcVOGPdnBd84zewVdrdNCLLs

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN