Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 5. Kinh Ahara (phần 3) | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 5. Kinh Ahara (Phần 3) | Thiền Sư U Jatila

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=BICKEYVz6cc&
Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcVOGPdnBd84zewVdrdNCLLs

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN