Videos 02. Lời Nói Đầu B – [ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người]

Videos [Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người] 02. Lời Nói Đầu B – Tỳ Khưu Hộ Pháp

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CLVXJ8hGjQk&

Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcWTI1uRdPyxGR8GgTkmMsCx

Link kênh videos trên Youtubehttps://youtube.com/c/THERAVADAVN