Bộ Videos Pháp Thoại Khoá Thiền Tại Phước Sơn 2015 – Thiền Sư Jatila

Bộ Videos Pháp Thoại Khoá Tại Thiền Viện Phước Sơn 2015 – Thiền Sư Zatila

 

Link Bộ Sách Trên Youtube: Bộ Videos Pháp Thoại Khoá Tại Thiền Viện Phước Sơn Mùa Thu 2015 – Thiền Sư Zatila

Link Kênh THERAVADA VN: https://www.youtube.com/c/THERAVADAVN

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.