Videos: United Nations Millennium World Peace Summit – S N Goenka [full]

United Nations Millennium World Peace Summit – S N Goenka [FULL]

Đây là bài nói chuyện của Ngại S.N. Goenka tại hội nghị thượng đỉnh thiên niên kỷ của các nhà Lãnh Đạo thế giới về Tôn giáo và Tinh thần. Mở đầu bài nói chuyện Ngài có nói: Tất cả tập hợp ở đây và phục vụ cho loài người. Tôn giáo chỉ là tôn giáo nếu nó được hoà hợp. Tôn giáo sẽ không là tôn giáo nếu nó bị chia cắt. Tôn giáo không phải cho những người bị chia cắt mà tôn giáo cho những người hoà hợp.

Rất nhiều người nói về các cuộc đàm thoại. Nhưng cuộc đàm thoại không phải là giữa tôn giáo này với tôn giáo kia. Cuộc đàm thoại phải từ vô minh đến sự hạnh phúc. Cuộc đàm thoại từ dính mắc đến giải thoát…

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.