Videos: Vipassana The Art Of Living (english)

Vipassana – The Art of Living (English)

Vipassana – Nghệ thuất sống. Vipassana là một trong những phương pháp thiền định xưa nhất của Ấn Độ. Nó được Đức Phật Gotama khám phá lại cách đây hơn 2500 năm.

Trải qua năm thế kỷ sau khi Đức phật niết bàngiáo lý cao quí của nguồn thiền Vipassana đã biến mất khỏi Ấn ĐộGiáo lý nguyên thủy cũng không còn ở Ấn ĐộTuy nhiên, ở Burma (Miến điện), nó được bảo tồn từ nhiều thế hệ của Các vị Thầy tận tâm bảo trì, từ thế hệ này sang thế hệ khác, trải qua hơn 2000 năm, dòng truyền trao tận tụy này (bởi các vị Thầy) đã chuyển trao phương pháp thiền định trong hình thức thuần túy nguyên thủy của nó.

Thiền Vipassana được giới thiệu trở lại Ấn Độ, cũng như những người dân từ hơn tám mươi quốc gia khác nhau, bởi Thiền sư S. N. Goenka. Thầy S. N. Goenka được Vị thầy nổi tiếng thiền Vipassana Miến điện (Sayagyi U Ba Khin) giao trọng trách dạy thiền Vipassana.

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.