Audios Paritta Pali Chanting – U Ba Khin & S.n. Goenka

Audios Kinh Pali – Thiền Sư S.N. Goenka & Ngài U Ba Khin Ngâm Tụng

Những Bài Kinh Pali Do Thiền Sư S.N. Goenka Ngâm Tụng:
1. Atanatiya Sutta
2. Jinapanjara
3. Dhamma Cakka Pavattana Sutta
4. Dhamma Cakka Pavattana Sutta
5. Tikapatthana (S.N. Goenka)
6. Gilana Bojjhanga
7. Satipatthana Sutta
8. Three Bojjhangas Sutta
9. Dhajagga Sutta
10. Tikapatthana (U Ba Khin)
11. Ratana Sutta
12. Khanda Paritta
13. Girimananda
14. Mahasamaya Sutta

(nguồn Dhamma.org)

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.