Thiền Viện Viên Không

Khu 2, ấp 4, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. ÐT: 064 3603274Viện chủ: Tỳ khưu Viên Minh.Trụ trì: Tỳ khưu Pháp Thông.

Thiền viện Viên Không nằm trên một ngọn núi giáp ranh giữa hai xã Tân Hòa và Tóc Tiên thuộc huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trước đây, HT. Viên Minh thấy ở Bửu Long không có nhiều chỗ cho chư tăng hành thiền nên có ý tìm đất xây thêm một nơi cho chư tăng tu tập. Năm 1987, ngài thấy mảnh đất này thích hợp nên ngài cho xây ngôi thiền viện lấy tên Viên Không.

Diện tích đất Viên Không không kể đất trồng rừng là 20 mẫu với các công trình chánh điện, liêu cốc, nhà ăn. Hiện nay, chùa có khoảng 12 vị sư đang trú ngụ và chuyên về hành thiền.

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.