Gõ Pāḷi Và Sanskrit Trên Máy Android Với Ask

Gõ Pali và Sanskrit trên máy Android với ASK – Pali & Sanskrit

Screenshot_2015-09-21-10-41-49

Dùng bàn phím ảo:

  • Tải và cài đặt bộ gõ AnySoftKeyboard (phát triển bởi Menny Even Danan) và gói hỗ trợ ASK – Pali & Sanskrit (phát triển bởi Sirimangalo) từ Google Play Store.
  • Trong Settings/ Language & Input, đánh dấu chọn phần AnySoftKeyboard.
  • Bấm nút tuỳ chỉnh kế bên chữ AnySoftKeyboard trong phần Language & Input để hiện ra bản tuỳ chỉnh hoặc mở app AnySoftKeyboard để vào phần tuỳ chỉnh.
  • Bấm ≣, rồi chọn Keyboards, đánh dấu chọn vào Pāḷi Keyboard. Có nhiều tuỳ chỉnh khác có thể câng nhắc để sử dụng bộ gõ như ý muốn.
  • Gõ chữ Pāḷi và Sanskrit bằng cách chạm và giữ phím a để được ā, tương tự với i để được ī, u được ū, y được ñ, t được ṭ, d được ḍ, n được ṇ, g được ṅ, r được ṛ hoặc ṝ, l được ḷ, x được ś, s được ṣ, m được ṁ hoặc ṃ

 

Nguồn Sư Hiripañño Tuệ Tàm

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.