Videos [khóa Thiền Vipassana 2018] 16. Kinh Maha Assapura 4 | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2018] 16. Kinh Maha Assapura 4 | Thiền Sư U Jatila

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=H2ElGvAvHAY&
Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcVthtTqM3c9uj9nu-kKm5b3

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN