Videos 25. Đoạn Kết – [ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người] – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Videos [Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người] 25. Đoạn Kết – Tỳ Khưu Hộ Pháp

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=V6kgkbkRenA&

Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcWTI1uRdPyxGR8GgTkmMsCx

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN