Videos [pháp Hành Giới] 44. Bậc Tỳ Khưu – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Videos [PHÁP HÀNH GIỚI] 44. Bậc Tỳ Khưu – Tỳ Khưu Hộ Pháp

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zCOCxqZZhHA&
Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcXgtQG9uKO83qFllQ4f1-fs

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN