Các Bản Tương Đương Với Kệ Pháp Cú – Ānandajoti Bhikkhu (vie)

CÁC BẢN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI KỆ PHÁP CÚ

trong Chánh Tạng Pāḷi và các ngôn ngữ MIA khác

Ānandajoti Bhikkhu

Nguyễn Quốc Bình Dịch

Ghi chú của dịch giả: Cuối năm 2015, khi xuất bản trong bản dịch Pháp Cú Đối Chiếu trong Nam Phương 1, thượng tọa Ānandajoti có cho tôi xem bản thảo một công trình khác của mình đang làm cũng về đối chiếu Pháp Cú nhưng cả trong nội bộ Chánh Tạng Pāḷi. Đến đầu tháng 1 năm 2016, ngài công bố toàn văn của bài viết mới này trên website. Đây là một mảnh ghép nữa cho góc nhìn đối sánh để các học viên có thể tiếp tục triển khai.

Công trình này, cho tới thời điểm hiện tại, đã được update đến phiên bản thứ 2.1 và tôi cũng đã hỏi thượng tọa để cập nhật các chi tiết đó. Trong khi đa phần các công trình nghiên cứu khi đã hoàn thành thì hoặc là đóng lại chẳng muốn nhìn tới, hoặc là khư khư bảo vệ kết quả đã có, thì việc giữ cho các công trình luôn được chỉnh lý và bổ sung như vầy thật là một điều đáng để học hỏi.

Trong bản dịch này, như lần trước, tôi cũng dẫn thêm bên cạnh từng bài kệ bản dịch Pháp Cú Pāḷi của ngài Minh Châu để độc giả chưa quen với cổ ngữ có thể nhận dạng được dễ dàng. Các phần màu sắc sẽ không được thể hiện trên bản in trắng đen, tuy nhiên, các chi tiết đó cũng không mấy quan trọng và vẫn giữ lại được phần nào thông qua độ đậm nhạt của con chữ.

Bản dịch này đã không thể hoàn chỉnh nếu không có sự chỉnh sửa tận tình của Nguyễn Anh Tú. Các điều chỉnh đó không chỉ trong phạm vi bản dịch mà còn góp phần hoàn chỉnh cả bản gốc của tác giả.

DOWNLOAD EBOOK: CÁC BẢN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI KỆ PHÁP CÚ

Dhammapada-Parallels-Viet