Hình Ảnh Trường Thiền Na Uyana Aranya – Sri Lanka

Hình Ảnh Trường Thiền NA UYANA ARANYA – Sri Lanka

(Nhiếp Ảnh Phật Giáo Nam Truyền)

Trường thiền NA UYANA ARANYA - Sri lanka

(Album ảnh tại trường thiền Na Uyana Aranya, click vào mũi tên để xem ảnh tiếp theo)

TRƯỜNG THIỀN NA UYANA ARANYA – SRI LANKA (TĂNG RỪNG) – NA UYANA ARANYA – SRI LANKA MEDITATION MONASTERY (chi nhánh Trung tâm thiền Pa Auk Meditation)

Toạ lạc trên trục lộ A6 từ Kurunegala đến Dambulla hướng rẽ vào ngã ba đường Na Uyana khoảng 1 cây số.

Trường thiền NA UYANA ARANYA (Sinhala: නා උයන ආරණ්ය සේනාසනය) là một rừng thiền có lâu đời nhất của đảo quốc Sri Lanka từ ngôi chùa cổ ở thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, nơi đây còn rất nhiền di tích của các bậc thánh tăng đã tu tập hơn 2300 năm. Được vị vua Uttiya là người kế vị vua Devanampiya Tissa xây dựng. Tu viện cổ ở Na Uyana là một trong những tu viện thành lập bên ngoài kinh đô Anuradhapura.

Nằm trên đỉnh núi Dummiya rộng 5000 ha, ở Kurunegala, Sri Lanka, gắn liền với Sri Kalyani Yogasrama Samstha. Tu viện cổ đã được thành lập lại do ngài Wigoda Bodhirakkhita Thera năm 1954. Sayadaw U Nandavamsa và Sayadaw U Javana, là các đệ tử Miến Điện cao cấp của thiền sư Mahasi Sayadaw, viếng thăm tu viện năm 1956. Ven. Angulgamuwe Ariyananda Thera chuyển đến Na Uyana vào năm 1997 là một trong các rừng thiền quốc tế lớn nhất Sri Lanka ngày nay với hơn 200 vị tăng trong đó có có vài chục vị là ngoại quốc.

Na Uyana có 4 khu chính: Pansiyagama (hoặc Kurunegala), Rừng , Matale và Aandagala, cách nhau khoảng 30 phút. Khu Pansiyagama là tu viện cổ trong rừng có khu làm lễ uposatha, thiền đường, nhà ăn chay, thư viện và văn có khoảng 80 kutis và thiền đường chính. Khu Matale, có khoảng 20 kutis và một thiền đường nhỏ hơn, nằm giữa những ngọn đồi cây cối thưa. Aandagala là một khu rừng xa xôi rậm rạp tách biệt giao tiếp, và được dành riêng cho các thiền sinh đầu đà dhutanga khắc nghiệt nhất.

Na Uyana là một trong hai tu viện thiền chính của Yogasrama Samstha cùng với Nissarana Vanaya. Phương pháp thiền chính dạy là ‘Pa-Auk Samatha Vipassana’, và thiền sư cao cấp là Ven. Ariyananda Thera. Ven. Pa-Auk Tawya Sayadaw đã tham dự một khóa tu dài hạn cá nhân tại Na Uyana Aranya năm 2007.

Rừng thiền này thuộc trường phái Tộc Môn do ngài Nauyane Ariyadhamma Maha Thera tổng trợ lý – Đại Thiền Sư Đồng Thời Là Bậc Thấu Suốt Tam Tạng, Bậc Gìn Giữ Kho Tàng Pháp Bảo, ngài đắc tuệ hành xả 11 và quán kiếp quá khứ dưới sự chỉ dẫn của ngài Đại Trưởng Lão Thiền Sư Pa Auk thấy lời phát nguyện thành Đức Phật Chánh Đảnh Chánh Giác ngài đã dẫn dắt 193 chi nhánh Thuộc phái tộc Môn – Sri Lanka tu tập theo phương pháp của ngài Đại trưởng lão thiền sư Pa Auk. Ngài Pa Auk thường xuyên sang quốc đảo Sri Lanka để hướng dẫn phái tộc môn hành thiền và rừng thiền cổ xưa nhất Sri lanka NA UYANA ARANYA của phái tộc môn này đề tên chi nhánh Pa auk, như để tri ân ngài đại trưởng lão thiền sư Pa Auk.
Đại trưởng lão, thiền sư Pa Auk Sayadaw là người có công lớn nhất trong việc khôi phục pháp hành theo truyền thống Thanh Tịnh Đạo của ngài Phật-Âm (Buddhaghosa), cũng là truyền thống căn bản của Phật Giáo Nguyên Thủy từ thời Đức Phật đó là Giới – Định – Tuệ. Ngày nay, có rất nhiều đường lối tu tập bị chia chẻ như:

1- Tuệ trước Định sau
2- Định Tuệ song hành
3- Định Tuệ đồng thời
4- Định trước Tuệ sau

Trong các phương pháp trên thì hành trì tu tập của ngài Pa Auk Sayadaw được xếp vào nhóm thứ 4, là Định trước Tuệ sau. Một kỷ luật trong các trường thiền theo đường lối tu tập Pa-Auk là các hành giả phải hành thiền cho đến khi thấy nimita (tợ tướng), là một trong những ấn chứng thiền định thì mới được chuyển sang tu tập thiền Tuệ (vipassana).

Nā Uyana Aranya Senāsanaya (Sinhala: නා උයන ආරණ්ය සේනාසනය, meaning ‘Ironwood Grove Forest Monastery’) is a Buddhist forest monastery in Kurunegala, Sri Lanka, associated with the Sri Kalyani Yogasrama Samstha. It spreads over more than 5000 acres of forest on the ‘Dummiya’ mountain range, and is residence to about 100 Buddhist monks. Na Uyana is so named because of the old Ceylon ironwood forest that forms part of the monastery.

Ancient cave dwellings with Brāhmī inscriptions as well as ruins of a small Stupa complex have been found at Na Uyana which date back to 3rd century BCE. The new stupa of the monastery is built on the location of this complex. One inscription states that King Uttiya has donated his pleasure grove to the Sangha. As Uttiya was the successor to King Devanampiya Tissa, during whose reign Buddhism was introduced to Sri Lanka, the ancient monastery at Na Uyana seems to have been one of the first in the country established outside Anuradhapura.

The ancient monastery was rediscovered by Ven. Wigoda Bodhirakkhita Thera in 1954. Sayadaw U Nandavamsa and Sayadaw U Javana, senior Burmese disciples of Mahasi Sayadaw, visited the monastery in 1956
Ven. Angulgamuwe Ariyananda Thera moved to Na Uyana in 1997 with a group of monks and started a revival that has made it the largest monastery in the Yogasrama Samstha. It is also one of the main international monasteries in Sri Lanka, with about 25 foreign monks. Ven. Nauyane Ariyadhamma Mahathera, the Spiritual Director of Sri Kalyani Yogasrama Samstha, also used to reside at Na Uyana.

Na Uyana has 4 main sections: Pansiyagama (or Kurunegala), ‘Mountain’, Matale and Aandagala, each about 30 minutes of a walk apart from the other. Pansiyagama section is the ancient monastery within the ironwood forest, and contains the uposatha hall, meditation hall, refectory, library and offices in addition to about 80 kutis (monks′ residences). ‘Mountain’ is the newly developed area on the main hill of the monastery, which has about 80 kutis and the main meditation hall. This area is being reforested. Matale section, which has about 20 kutis and a smaller meditation hall, is situated among grassy hills with less forest cover. Aandagala is a remote, densely forested area in the monastery which is not in direct contact with others, and is reserved for the most austere dhutanga practitioners. There are 4 mud huts in this area, and the occupants must go on almsround to the nearby villages. Meals are provided separately for the first three sections, yet some monks prefer going for alms.

Na Uyana is one of the two principal meditation monasteries of the Yogasrama Samstha, along with Nissarana Vanaya. The main meditation method taught is ‘Pa-Auk Samatha Vipassana’, and the senior meditation teacher is Ven. Ariyananda Thera. It was possible to have interviews with Ven. Ariyadhamma Mahathera, while he was there and before he passed away. Practitioners may join the group sittings conducted in the two main meditation halls, or continue on their own in their individual kutis.

Ven. Pa-Auk Tawya Sayadaw undertook a long-term personal retreat at Na Uyana Aranya in 2007, staying in seclusion and suspending his teaching schedule throughout the year.

Take the road to Madahapola at the Melsiripura junction (between Kurunegala and Dambulla) on the A6 highway. At the Pansiyagama junction on the Madahapola road, take the road to Galewela. About 1 km on this road is the Na Uyana road, which leads to the monastery.

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.