Khuddhaka Nikaya – Pali-eng-polish-sinhala

Khuddhaka Nikaya

Acknowledgements

  • Pāli: Source from SLTP
  • English: Main Translation by Sister Upalavanna
  • Polish: Main Translation by Bhikkhu Varopaṭṭo
  • Sinhala: Main Translation from the A. P Soyza series
Khuddhakapatha
1Kuddhaka PathaPaliEnglish(2)PolishSinhala
Dhammapada
0IntroductionPaliEnglish(2)PolishSinhala
0PrefacePaliEnglish(2)PolishSinhala
1YamakavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
2AppamādavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
3CittavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
4PupphavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
5BālavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
6PaṇḍitavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
7ArahantavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
8SahassavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
9PāpavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
10DaṇḍavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
11JarāvaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
12AttavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
13LokavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
14BuddhavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
15SukhavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
16PiyavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
17KodhavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
18MalavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
19DhammaṭṭhavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
20MaggavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
21PakiṇṇavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
22NirayavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
23NāgavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
24TaṇhavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
25BhikkhuvaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala
26BrāhmaṇavaggoPaliEnglish(2)PolishSinhala

 

Nguồn Metta.lk

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.