Videos [nghiệp Và Quả Của Nghiệp] 28. Y Ác Nghiệp Có Nhiều Năng Lực Nhất – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Videos [NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP] 28. Y Ác Nghiệp Có Nhiều Năng Lực Nhất – Tỳ Khưu Hộ Pháp

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Brw8X_D2Exo&
Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcUbpw4RKQNwdiRzr_b0WM0A

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN