Chùa Bửu Long

81 đường Nguyễn Xiển, Tổ 1, Ấp Thái Bình 1, Phường Long Bình, Quận 9, TP HCM

Tổ Đình Bửu Long, tọa lạc trên một khu đất khoảng 13 ha, do cư sĩ Võ Hà Thuật mua lại và khai khẩn thêm từ năm 1942 để làm tịnh thất hành thiền dưới sự hướng dẫn của thầy là thiền sư Hộ Tông.

Năm 1958, cư sĩ Võ Hà Thuật đã dâng khu đất này đến Trưởng lão Hộ Tông vừa được tôn thỉnh đảm nhiệm chức vụ Tăng thống Ban Chưởng quản Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Kể từ ngày đó, nơi đây trở thành thiền viện Bửu Long.

Từ khi thành lập với sự dẫn dắt của Cố Trưởng lão Hộ Tông, chùa Bửu Long đã trải qua các đời trụ trì: Năm 1965 – 1969, Đại đức Lão Tâm (là cư sĩ Võ Hà Thuật sau khi xuất gia) quản lý thiền viện. Năm 1969 – 1976, Đại đức Ngự Tâm trụ trì. Năm 1976 – 1981, Đại đức Tăng Huệ trụ trì. Năm 1981 – 1992, Đại đức Bửu Đức. Năm 1992 đến nay, Thượng Toạ Viên Minh trụ trì.

Hiện nay chùa Bửu Long  có những hạng mục công trình như chánh điện, đại bảo tháp Gotama Cetiya, tăng xá, trai đường, tăng khách đường, tổ đường, thiền thất của chư Tăng, ni viện, …. Ngoài ra còn có một động khổ hạnh tưởng niệm 6 năm Bồ Tát tu khổ hạnh và một Bồ Đề Phật Cảnh tưởng niệm ngày Đức Phật thành đạo. 

Hằng năm, chùa Bửu Long tổ chức các buổi lễ:

– Lễ Thánh Hội và Phật Hứa Ma Vương: ngày Rằm tháng Giêng ÂL.

– Lễ Tam Hợp (Đản Sanh, Thành Đạo, Niết Bàn): Rằm tháng Tư ÂL.

– Lễ Để Bát Báo Hiếu: ngày Rằm tháng Bảy và 30 tháng 8 ÂL.

– Lễ Giỗ Tổ Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam: 26 tháng 7 ÂL.

– Lễ Dâng Y Kathina: ngày 17 tháng 9 ÂL.

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.