Agāriyasampattidīpanīgāthā

Agāriyasampattidīpanīgāthā

46.

Kālakkamena cando va vaḍḍhanto vaḍḍhite kule,

Puññodayenudento so bhāṇumā viya ambare.

47.

Siddhathako hi siddhattho laddhā deviṃ yasodharaṃ,

Cattālīsasahassehi pūritthīhi purakkhito.

48.

Rammasurammasubhesu gharesu,

Tiṇṇamutūnamanucchavikesu;

Dibbasukhaṃ viya bhuñji sukhaṃ so,

Acchariyabbhutarājavibhūtiṃ.

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.